Yxor

Hur vi slipar yxor

Yxor, det verktyg som vi jobbar allra mest med. Mestadels slipar vi yxor men vi restaurerar också en hel del.

Beställ slipning av dina yxor


När du bokar slipning av en yxa kan du även få den rensad på rost. Har yxan stora skador eller om du råkat slipa den ojämn rättar vi till den på bandslip. Efter eggen och resten av jämnt slipar vi den så vass som önskat.

slipa yxor
Slipa yxor

Hur går det till när vi slipar yxor?

Vi slipar såklart efter dina önskemål. Vi kan få din yxa så vass så du kan raka dig med den. Men en så vass egg är inte hållbar och du kommer behöva slipa yxan snabbt igen. Ska du ha den till att hugga ved rekommenderar vi en högre slipvinkel, den är fortfarande vass men kan bli knepigt att raka sig med den!

Vi går tillväga på olika sätt beroende på tidigare skick. Behöver vi inte bandslip går vi direkt till våtslipning.

Förarbete och rostborttagning

Vi börjar alltid med att jämna ut yxan på bandslip. Det är väldigt lätt att få jack efter spik, stenar eller annat som man råkat dra yxan i och det effektivaste är att jämna ut på bandslip.

Rostborttagning gör vi på några olika sätt. Ska vi byta skaftet lägger vi yxan i ett vinägerbad eller gör en elektrolysbehandling. Ska vi bevara skaftet borstar vi och därefter slipar bort ojämnheter och rost.

Slipa in slipfas på yxan

När yxan är jämn och fin går vi vidare med att slipa in rätt slipfas. För yxor för vedhuggning eller diverse träarbeten slipar vi en slipfas på ca 25 grader (per sida) eller vad du önskar.

Först på en grov slipsten för att lägga rätt slipfas och ta bort eventuella slutliga ojämnheter. Om yxan inte är av något special material slipar vi den på en våtsten tillverkad av aluminiumoxid. Skulle du däremot önska en convex slipning gör vi det på bandslip med låg hastighet.

Slipa in rätt slipvinkel (Edge, Apex)

När slipfasen är skapad till rätt vinkel är det dags att börja bygga upp rätt slipvinkel. Vi kontrollerar i det här steget att den slipas till exakt 25° . Våtstenen vi använder till det här steget är mer finkornig (ca 600grit). Slipar endast några få omgångar till en fin och jämn slipvinkel uppnåts.

Polering och borttagning av råegg

Vi behandlar yxor på samma sätt som knivar efter slipning. Först bryner vi yxan på ett läderhjul med ett fint polermedel. Därefter striglas yxan på en ren läderrem för att ta bort eventuell fina rester och säkerställa att eggen är ren.

Vi provar alla egg efter slipning för att säkerställa en bra slipning

Här beställer du slipning av dina yxor