På den här sidan beskriver vi vår metod för att slipa yxa. För att beställa slipning gå till beställning

Slipa Yxa

Att Slipa Yxa är nog det verktyg vi slipar allra mest . Det är nånting speciellt med att arbeta med yxor. Yxan på bilden är egentligen inte en yxa utan en Bila, vi slipar de flesta varianter av yxor. Bila, holkyxa, klyvyxa m.m

Har yxan stora skador eller om du råkat slipa den ojämn rättar vi till den på bandslip. När allt är jämnt slipar vi den efter yxans ändamål.


Vi slipar som vanligt efter dina önskemål. Vi kan få din yxa så vass så du kan raka dig med den. En så vass egg är inte särskilt hållbar och du kommer behöva slipa yxan snabbt igen. Ska du ha den till att hugga ved rekommenderas en högre slipvinkel, den är fortfarande vass men kan bli knepig att raka sig med!


Finns flera metoder för att slipa yxor, vi väljer alltid den slipmetod som är optimal beroende på tidigare skick och vad den ska användas till. 

Förarbete & inställning

Vi börjar alltid med att mäta upp yxhuvudet, väljer slipmetod och ställa in alla maskiner för att påbörja slipningen.

Det första steget är nästan uteslutande att jämna ut eggen och få bort grövre skador. Skador uppstår lätt när man hugger i småsten, spikar eller annat hårt. Har yxan tidigare slipats för hand behöver vi ofta jämna ut sånt med.

Grovslipning

När eggen till yxan är jämn och fin går vi vidare med att slipa in rätt slipfas. Det gör vi alltid genom slipa med en grov slipsten. I detta steg får vi också bort eventuella ojämnheter som vi kan ha missat tidigare.

För klyvyxor som används till vedhuggning eller diverse träarbeten slipar vi en slipfas på ca 25 grader (per sida). Vi lyssnar alltid på önskemål om du vill ha en högre eller lägre slipfas än så.

Slipa rätt slipvinkel (edge, apex)

När slipfasen är skapad i rätt vinkel är det dags att slipa finare för att få en finare och vass egg. Vi kontrollerar först att yxan slipats till den förutbestämda vinkeln. Sedan använder vi ett medelfint sliphjul. Slipar endast några få gångar till vi fått en fin och jämn egg.

Vi har alltid som mål att få ett utmärkt resultat samtidigt som vi inte vill avverka för mycket material.

Borttagning av råegg och polering

Vi behandlar yxor på samma sätt som knivar efter slipning. Först bryner vi yxan på ett läderhjul med ett fint polermedel. Därefter striglas yxan på en ren läderrem för att ta bort eventuell fina rester och säkerställa att eggen är ren.

Vi provar alla egg efter slipning för att säkerställa en bra slipning

Slipa yxa