På den här sidan beskriver vi vår process för att slipa saxar. För att beställa slipning gå till beställning. Vi har vår webshop där vi säljer nya knivar och knivtillbehör.

Slipa saxar

För att korrekt kunna slipa en sax eller sekatör behöver den gå att skruva isär eller ha en “öppning” på mer än 90grader.
Vissa saxar har en skruv men går inte att få isär. Vi undviker gärna att råka ha sönder dina saxar och sekatörer.

Saxar och sekatörer kommer i många olika varianter, former och tillverkade i olika material. Vi slipar ofta sekatörer, kökssaxar och tygsaxar. Det är väldigt sällan några konstigheter med dessa.

Däremot så slipar vi inte saxar för att klippa hår eller päls. De är ofta tillverkade i mjuka material med olika geometrier vilket kan göra slipningen svår.

Vi slipar saxar plant efter hur de är tillverkade. Slipvinklar varierar kraftigt men bör inte ändras. Sekatörer slipar vi mer likt en kniv. Det är därför det är viktigt att sekatören går att ta isär.

Grovslipning

Saxar och sekatörer är ofta tillverkade i mjukare typer av stål. Därför undviker vi de grövsta slipmaterialen för att inte råka slipa för mer än nödvändigt.

Vi börjar oftast slipa på 400grit när vi ska slipa bort skador eller när vi ska slipa in en ny slipfas. Vissa saxar och sekatörer är knepiga att slipa med maskin. Då har vi utrustning för att enkelt slipa de för hand istället utan problem.

Slipa rätt slipvinkel (edge, apex)

Sista slipningen gör vi på 600-1000grit. Det behövs ingen extrem fin egg på en sekatör t.ex. Då kan en för fin egg göra mer skada än nytta.

Borttagning av råegg och polering

När man slipar saxar låter man alltid råegg vara kvar, det är den som hjälper till att klippa. På sekatörer polerar vi och tar bort råegg på samma sätt som en jaktkniv. På läderhjul med polermedel och en avslutande strigling på läder.